Katalog Stron

Informacje ogólne
 • Kontakt z portalem - info@kolosalny.pl
 • Korzystanie z Serwisu oznacza akceptację niniejszego regulaminu oraz zobowiązanie się przez użytkownika do przestrzegania jego postanowień.
 • Rejestracja na portalu jest bezpłatna i oznacza założenie darmowego konta.
 • Z chwilą rejestracja Klient oświadcza i zapewnia, że przeczytał i zaakceptował powyższy Regulamin i stanowi on tym samym integralną część umowy o świadczenie usług przez portal kolosalny.pl
 • Regulamin obowiązuje wszystkich użytkowników (w tym zarówno subskrybentów jak i użytkowników niezarejestrowanych) również tych, którzy korzystają z portalu kolosalny.pl poza terytorium Polski.
 • Reklamacje wynikające z nieznajomości treści niniejszego regulaminu nie będą rozpatrywane. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi do 14 dni roboczych.
 • Administrator może odmówić rejestracji ( ew. usunąć konto ) konta dowolnemu użytkownikowi bez podania przyczyny. Portal nie akceptuje adresów email tzw. skrzynek tymczasowych, jak np. "koszmail, yopmail" i innych.
 • Portal przeznaczony jest dla przeglądarek internetowych działających na systemach rodziny Windows, OS, linux, z wyłączeniem systemów mobilnych. Z uwagi na liczbę powstających przeglądarek mobilnych portal nie może zagwarantować poprawności działania na każdej przeglądarce internetowej.Aby portal działał poprawnie konieczna jest zgodność przeglądarki internetowej ze standardami HTML 5.0 oraz CSS 3.0 Brak działania lub ograniczone działanie na przeglądarkach systemów mobilnych, nie może podlegać reklamacji.
 • W przypadku umieszczania pornografii/mocnej erotyki na portalu, przyjmujesz do wiadomości, że portal kolosalny.pl powiadomi odpowiednie organy o zmuszaniu do oglądania pornografii zgodnie z Art.202 1 KK.
 • Korzystając z Serwisu użytkownicy zobowiązują się ponadto do:
 • nie dostarczać treści bezprawnych, w szczególności treści pornograficznych lub erotycznych z udziałem osób małoletnich lub skierowanych do osób małoletnich, treści związanych z nakłanianiem do nierządu oraz treści tworzonych z naruszeniem praw zwierząt w świetle odrębnych przepisów.
 • nie podawać podczas rejestracji fikcyjnego, nie swojego adresu email - aby korzystać z portalu podczas rejestracji poświadczasz, że adres email stanowi Twoją własność;
 • nie dostarczać treści naruszających dobra osobiste osób trzecich;
 • nie dostarczać treści o charakterze reklamowym, marketingowym;
 • nie udostępniać swoich kont lub danych dostępowych do tych kont osobom trzecim.
 • zakładać więcej niż jednego konta.
 • nie umieszczać na portalu( w opisach i tytułach stron ) danych takich jak: adres zamieszkania, PESEL, adres email, numer telefonu, numer komunikatora, odnośnik do innych stron. Dane takie zostaną usunięte z serwera przed ich publikacją na łamach portalu
 • nie zachowywania się wulgarnie
 • nie zniesławiać portalu, wypowiadać się negatywnie, zniechęcając innych użytkowników do korzystania z portalu
Członkostwo w portalu kolosalny.pl
 • Konto użytkownika– nazwa użytkownika oraz hasło tworzone przy wypełnieniu formularza tworzenia konta w portalu kolosalny.pl, umożliwiające zarządzanie profilem użytkownika, pozwalające na usługi podstawowe
 • Musisz mieć skończone min.18 lat aby zapisać się do serwisu kolosalny.pl i korzystać z naszej strony internetowej. Przez używanie naszej Strony internetowej, poświadczasz, i zagwarantowujesz, że spełniasz przewidziane niniejszym regulaminem warunki.
 • Regulamin pozostaje w mocy zarówno kiedy jedynie korzystasz z naszej strony internetowej bądź też gdy jesteś już zarejestrowanym członkiem.(subskrybentem)
 • Administrator kolosalny.pl usunie Twoje konto, w przypadku nieprzestrzegania zasad niniejszego Regulaminu a, w powyższym przypadku nie będziesz upoważniony do jakiegokolwiek zwrotu pieniędzy bądź odszkodowania. W takim przypadku nawet, gdy członkostwo jest zakończone, to zapisy niniejszego regulaminu pozostają w mocy.
 • Administratorem portalu jest:dane
 • Nielegalne bądź nieupoważnione użycia naszej strony internetowej, w tym zbieranie danych zarejestrowanych użytkowników bądź adresów email członków, wysyłania niezamawianej wiadomości reklamowej będzie karane usunięciem konta i podjęciem odpowiednich kroków prawnych.
 • Na mocy niniejszego regulaminu ponosisz wyłączną odpowiedzialność za publikowane i przesyłane do innych użytkowników treści.
 • Umieszczając jakiekolwiek dane bądź materiały w naszym serwisie , zaświadczasz na podstawie niniejszych zasad korzystania z serwisu kolosalny.pl że posiadasz wyłączne prawa autorskie, aktualną licencje do korzystania, prawo do ich dystrybucji, bądź pisemną zgodę właściciela jakiegokolwiek zastrzeżonego prawa autorskiego materiału, znaków towarowych, prawnie chronionej informacji do dysponowania nimi.
 • Zabronione jest wystawianie, rozprowadzanie, jakiegokolwiek zastrzeżonego prawa autorskiego, materiałów, znaków towarowych, albo innej chronionej prawnie informacji bez pisemnej właściciela takich własnościowych praw.
 • Niedopuszczalne jest na mocy niniejszego regulaminu, jakiekolwiek nękanie innych członków i subskrybentów naszego serwisu/ kierowanie gróźb, bądź inne zabronione prawem działania
 • Na podstawie niniejszego regulaminu przyjmujesz do wiadomości, że ponosisz wyłączną odpowiedzialność karna i cywilną za podejmowane przez siebie działania
Opłaty za dodawanie stron oraz zakup punktów
 • Usługi płatności na portalu realizowane są przez firmę PayPro SA, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, NIP: 779-236-98-87, Regon: 301345068 - operatora portalu przelewy24.pl
 • Dodanie strony do katalogu jest darmowe - strona musi spełniać nasze wymagania jakościowe. Zaakceptowanie strony nie jest jednak jednoznaczne z wyświetlaniem strony w katalogu
 • Aby strona została dodana do katalogu konieczne jest wykupienia jednego z trzech rodzajów wpisów premium w cenach: 9,30,60 PLN na okres odpowiednio 365, 30, 60 dni z możliwością dokupienia kolejnych dni.
 • Opłata wnoszona jest za usługę moderowania strony i nie podlega zwrotowi. Dokonując płatności wyrażasz zgodę na rozpoczęcie świadczenia usługi związanej z dodaniem strony w serwisie kolosalny.pl niezwłocznie w chwili złożenia zamówienia na wybrany pakiet, w związku z czym nie przysługuje tobie prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od jej zawarcia.(zgodnie z artykułem 38 pkt 13. Ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach Konsumenta)
 • Na portalu istnieje możliwość dokupienia różnych pakietów punktów, które umożliwiają przedłużenie wpisu - 1 dzień == 1 punkt. Koszt jednego punktu to około 1 PLN w zależności od wybranego pakietu punktów. Punkty nie mogą być wymieniane na gotówkę. Portal oferuje usługi w postaci okresowych darmowych pakietów punktów, w związku z czym, nie jest możliwe przeliczenie punktów na PLN.
 • Punkty mogą zostać wymienione na dni dowolnego wpisu premium zanim wpis wygaśnie ( wygaśnięcie oznacza powrót strony do stanu sprzed zakupu jakiegokolwiek pakietu - strona ponownie nie będzie wyświetlana i będzie oczekiwała na wykupienie konta premium ) lub mogą zostać wymienione na link do dowolnej strony na stronie z artykułem na blogu, na okres dni równy cenie wyrażonej w punktach, pomnożonej przez 2, dla linka. Po upływie dni, artykuł wraca do puli dostępnych dla wszystkich, link zostaje usunięty.
 • Blog tworzony jest przez portal kolosalny.pl, artykuły są unikalne, nie zostały wykorzystane na żadnej innej stronie. Wszystkie dostępne artykuły bez linków znajdziesz po zalogowaniu się do swojego konta. Zabronione jest kopiowanie artykułów.
Dodatkowe warunki korzystania z portalu kolosalny.pl
 • W przypadku dokonania zmian w regulaminie, portal poinformuje o tym niezwłocznie zarejestrowanych użytkowników poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na łamach Serwisu, lub rozesłanie informacji o zmianach w formie wiadomości e-mail bądź publikacji odpowiedniej informacji po zalogowaniu na konto. Warunkiem dalszego korzystania z Serwisu jest zaakceptowanie postanowień regulaminu w całości wraz z wprowadzonym zmianami. W przypadku braku akceptacji zmian w regulaminie, użytkownik rozwiązuje tym samym umowę z Administratorem, co jest równoznaczne z usunięciem konta, bez możliwości zwrotu wniesionych opłat - o braku zgody prosimy poinformować portal pod adresem info@kolosalny.pl pisząc z adresu email na który zarejestrowane zostało konto. Zabronione jest kopiowanie jakichkolwiek elementów portalu bez zgody właściciela.